Category: Chương trình giáo dục

Đánh giá chương trình giáo dục phổ thông hiện hành nặng về dạy chữ, nhẹ về dạy người, một số môn học còn nhiều kiến thức hàn lâm, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển khẳng định những hạn chế này sẽ được loại bỏ khi thực hiện chương trình mới.

– Việc kế thừa nội dung chương trình hiện hành được thực hiện như thế nào trong lần đổi mới này? – Kế thừa là một nguyên tắc và cũng …