FRL được sử dụng để làm gì?

FRL được sử dụng để làm gì?

Xem thêm máy nén khí không dầu của Hùng Tiến

Chất bôi trơn bộ điều chỉnh bộ lọc (FRL) lấy không khí nóng, bẩn và ẩm từ máy nén và làm cho nó an toàn để sử dụng trên các bộ phận khác của hệ thống khí nén, có thể nhạy cảm với ô nhiễm.

Đầu tiên, bộ lọc dòng không khí bẫy các hạt rắn như bụi, bẩn và rỉ sét trong khi tách nước và dầu. Loại bỏ các chất gây ô nhiễm này khỏi hệ thống khí nén giúp bảo vệ các thành phần dòng chảy khác như bộ điều chỉnh, dầu bôi trơn, van điều khiển hướng và xi lanh.

Xem thêm các bài viết về bộ lọc tách nước máy nén khí của Hùng Tiến.

Bộ điều chỉnh sau đó giảm và kiểm soát áp suất chất lỏng trong hệ thống khí nén. Về mặt lý thuyết, áp suất đầu ra từ bộ điều chỉnh là không đổi bất kể phương sai áp suất đầu vào. Thực tế

là sự khác biệt áp suất đầu vào nhỏ gây ra những thay đổi nhỏ trong áp suất đầu ra.

Tiếp theo dầu bôi trơn thêm một lượng dầu quy định vào hệ thống khí nén. Sau khi chất bôi trơn được hiệu chuẩn cho lượng dầu bôi trơn thích hợp, yêu cầu bảo trì duy nhất là đổ đầy bình chứa dầu bôi trơn.

Một số kết hợp của bộ lọc, bộ điều chỉnh và chất bôi trơn (hoặc một bộ ba mảnh) có thể được tìm thấy trên hầu hết các công cụ không khí, hệ thống khí nén và thiết bị chạy bằng không khí. Làm sạch, bôi trơn đúng cách ở áp suất phù hợp là điều cần thiết cho tuổi thọ làm việc của hệ thống khí nén.

Tìm hiểu thêm các bài viết của Hùng Tiến về nguyên lý hoạt động của máy nén khí

FRL-sơ đồ-hình ảnh

Một bản ghi dữ liệu khác đã được thực hiện sau khi công việc hoàn thành. Điều này cho thấy áp suất đã được cải thiện chỉ 8 psi mặc dù công suất đường ống được cải thiện đáng kể và áp suất giảm trên máy sấy không khí đã giảm nhờ nâng cấp công suất. Điều này khá bất ngờ!

Điều mà người quản lý nhà máy không biết là bằng cách cải thiện áp suất trong toàn bộ nhà máy, họ đã gây ra sự gia tăng lưu lượng khí nén cho mọi người tiêu dùng khí nén không được kiểm soát trên hệ thống do nhu cầu nhân tạo tăng. Nhu cầu nhân tạo là sự gia tăng lưu lượng không khí gây ra bởi việc tăng áp lực cho người dùng cuối khí nén không được kiểm soát. Thông thường, áp suất tăng 1 psi đối với nhu cầu không được kiểm soát sẽ làm tăng mức tiêu thụ khoảng 0,9%. hi áp suất được cải thiện, lưu lượng tăng lên đạt đến mức vượt quá công suất của tất cả các máy nén đang chạy, khiến áp suất xả của máy nén giảm xuống, thay vì làm tăng hoàn toàn áp suất của nhà máy. Áp suất xả trung bình của máy nén giảm khoảng 20 psi, giảm mức tiêu thụ điện của máy nén, nhưng không làm cho nhà máy tăng áp suất mà họ mong đợi.

Leave a Reply