Luật bảo hiểm xã hội

Câu hỏi:

Chào luật sư e có câu hỏi muốn hỏi là e làm cty cũ được 3 năm e chưa lấy sổ
bh vậy bây giờ e lấy được không ạ\

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty luật của chúng tôi

Trả lời:

Về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
được quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động 2012 như sau:
“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động,
hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền
lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá
30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả
lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã
giữ lại của người lao động.”
Theo quy định trên, thời gian tối đa sau khi chấm dứt hợp đồng lao động,
người sử dụng lao động có thời gian tối đa là không quá 30 ngày để hoàn
thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm, những giấy tờ khác mà người sử
dụng lao động đã giữ lại của người lao động. Hiện nay chị đã nghỉ việc 3 năm
nhưng vẫn chưa được trả sổ bảo hiểm xã hội, chị có thể lên công ty cũ yêu cầu
họ chốt và trả sổ bảo hiểm cho chị.
Nếu như bên công ty cũ của chị cố tình không trả sổ bảo hiểm xã hội cho chị,
chị có thể thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy
định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định tại
điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định 24/2018/NĐ- CP quy định về giải quyết
khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa
người lao động Việt Nam đi làm việc ỏ nước ngoài theo hợp đồng, việc làm,
an toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp người sử dụng lao động cố tình gây khó
dễ cho người lao động có thể bị xử phạt theo quy định tại Khoản 21 Điều 1
Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính Phủ quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đưa người lao
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Trong thời gian chờ chốt sổ người lao động vẫn thực hiện đăng ký tham gia
bảo hiểm xã hội ở nơi làm việc mới theo số sổ bảo hiểm xã hội cũ đã được
cấp. Thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trước đó được cộng dồn với thời gian
tham gia, đóng bảo hiểm xã hội sau này để làm căn cứ tính hưởng các chế độ
bảo hiểm xã hội đối với người lao động.
Tóm lại, việc chốt và trả sổ bảo hiểm là trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử
dụng lao động trong vòng ba mươi ngày, tuy nhiên hiện nay đã 3 năm nhưng
phía công ty vẫn chưa trả sổ bảo hiểm xã hội cho chị thì chị phải yêu cầu, đề
nghị phía công ty trả sổ bảo hiểm xã hội cho chị nếu phía công ty không trả sổ
thì chị có thể tiến hành các thủ tục như trên.

Xem chi tiết về luật BHXH tại: https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen/

Leave a Reply